Yazdırma Dostu    

Sivil Toplum Destek Programı Altıncı Dönemi Bilgilendirme Toplantısı

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülmekte olan “Sivil Toplum Destek Programı” altıncı dönem teklif çağrısı 19 Eylül 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

Sözkonusu “Sivil Toplum Destek Programı” altıncı döneminin 2020-2021 yılları arasında uygulanması öngörülmektedir. Toplam bütçesi 4,5 milyon Euro olan hibe programı ile AB müzekere sürecinin tüm fasıl başlıklarıyla ilgili konularda, Türkiye ve AB'den sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa yürütecekleri projeler geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Türkiye'den dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların federasyonları/konfederasyonları, kâr amacı gütmeyen kooperatifler ile AB üyesi ülkelerden kâr amacı gütmeyen kuruluşların geliştirecekleri projelere, en az 60 bin, en fazla 150 bin Euro hibe desteği sağlanacaktır.

Hibe programının tanıtımı amacıyla Ankara (7 Ekim 2019), İstanbul (4 Ekim 2019), İzmir (18 Ekim 2019), Antalya (18 Ekim 2019), Malatya (15 Ekim 2019) ve Ordu (9 Ekim 2019), Eskişehir (11 Ekim 2019), Edirne (21Ekim 2019) ve Brüksel (10 Ekim 2019) illerinde bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.

Toplantılar hakkında detaylı bilgi Avrupa Birliği Başkanlığı'nın web sitesinden edinilebilir. Bilgilendirme Toplantısına katılmak için ilgili sayfadan erişilebilen katılımcı formunu doldurularak başvuru yapılması gerekmektedir.
Haber Listesine Dön Okuma: 3697