Yazdırma Dostu    

Antalya İli AB UDY Kurulu 2012 yılı 2. Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya İli Avrupa Birliği Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu’nun 2012 yılı 2. Toplantısı, 6 Temmuz 2012 Cuma günü, saat 10.00’da Suna İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) Konferans Salonunda Vali Yardımcısı Murat Bulacak başkanlığında gerçekleştirildi.

 

Vali Yardımcısı Murat Bulacak, yaptığı açılış konuşmasında, Avrupa Birliği’nin ülkelerin güçlenmesi, demokrasinin olgunlaşması ve bireysel hakların Avrupa standartlarına yükselmesi açısından önemli bir süreç olduğunu, ülkemizin Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinde özellikle son yıllarda kararlı adımlarla ilerlediğini belirtti. Bu sebeple Antalya İli Avrupa Birliği Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu olarak Merkezin yaptığı çalışmalara yerelde katkı sağlamak, halkımızın refah düzeyini yükseltmek, ilimizde kamu ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ederek AB hibe kaynaklarından sağlanan faydayı gerek nicelik gerekse nitelik bakımından geliştirmek için çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.

 

Açılış konuşmasının ardından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Çevre Mühendisi Ceyla Gencel tarafından “Yenilenebilir Enerji Kapsamında Yapılan Çalışmalar” ile ilgili olarak “Antalya’da Güneş Enerji Sistemlerinin ve Uydu Antenlerinin Yapıların Estetikleri üzerine Olumsuz Etkileri” hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Bunu müteakip, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’ndan programa katılan Eurodesk Türkiye Ulusal Koordinatörü Youthpass ve Dahil Etme Uzmanı Serkut Kızanlıklı, "Ulusal Ajans Gençlik Programları" yanısıra “Eurodesk ve Erasmus for All” hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Programda ayrıca Antalya Valiliği Proje Uzmanı Emre Çalışkan MFİB tarafından açılan “özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi”, “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” ile “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK Kapasitelerinin Güçlendirilmesi” konulu açık hibe programlarının tanıtımını yaparak katılımcıların sorularını yanıtladı.

 

Değerlendirme kısmında, Kurul Başkanı Vali Yardımcısı Murat Bulacak, 29 Şubat 2012 tarihli 1. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, Kurul üyesi Kurumların yaptıkları çalışmalar hakkında her toplantıda kurulu bilgilendirmeleri uygulamasına devam edileceğini ve önümüzdeki sürede Turizm ve Kültür Çalışma Grubu tarafından bir çalışma yapılarak bir sonraki AB UDY Kurul toplantısında “Turizmdeki Aksaklıklar ve Çözüm Yolları” konusunda üyelerin bilgilendirilmesinin uygun olacağını kaydetti.

 

Kurulda yapılan Açık Hibe Programları konulu sunumu indirmek için tıklayın.
Haber Listesine Dön Okuma: 2343