Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Koruma ve Diyalog Faz-II Hibe Programı

Koordinasyon sorumluluğunun Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda, hibe fonlarının doğru kullandırılmasını sağlama sorumluluğunun ise Merkezi Finans ve İhale Birimi’nde olduğu programın ikinci ayağı kapsamında program başvuru rehberi 03 Temmuz 2015 tarihinde yayınlandı. Sözkonusu hibe programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında sivil toplum işbirliği ve ortaklıklar aracılığıyla Türkiye’deki kültürel mirasın korunmasını, sınır ötesi diyalogların ve ağ oluşturmanın teşvik edilmesini, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları arasında ortaklıkların oluşturulmasını ve kültürel çeşitliliği desteklemek amacıyla deneyim paylaşımının artırılmasını hedeflemektedir.

Anılan hibe programı çerçevesinde sunulacak olan proje tekliflerinin, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan, ülkemizdeki 60 doğal, kültürel ya da karma (hem doğal hem kültürel) varlıklara (http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44395/dunya-miras-gecici-listesi.html) yönelik hazırlanması gerekmektedir.

Program rehberine göre, toplam 3.000.000 Euro bütçeli hibe programına son başvuru tarihi 02.10.2015 olarak belirlendi. Proje konsept notu, başvuru formu ve diğer istenen evrakların tümü bu tarihe kadar göndermesi gerekmektedir. İlk olarak sadece konsept notlar değerlendirilecektir. Yapılacak ön elemenin ardından ön elemeyi geçen projeler tam değerlendirmeye alınacaktır. Birinci ve ikinci başlıklar için projelerin toplam uygun maliyetleri oranı %50 - %90 arasında değişirken üçüncü başlık projelerin toplam uygun maliyetleri oranı %50 - %75 arasında değişmektedir. Başvuranlar projenin maliyeti ile toplam uygun maliyetler arasında kalan miktarı başka bir Avrupa Birliği Bütçesi veya Avrupa İlerleme Fonu harici kaynaktan karşılamalıdır. 

Programın Genel Amacı

Kültürel mirasla ilgili uluslarlarası işbirliğinin korunması ve Türkiye’deki kültürel çeşitliliğin teşvik edilmesidir.

Programın Özel Amacı

-Türkiye’deki kültürel mirasın sürdürülebilir bir şekilde korunmasına yönelik işbirliğinin sağlanması ve Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında sivil toplum ortaklıklarının kurulması.

-Sınır ötesi diyaloğun ve ağların güçlendirilmesi, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları arasında ortaklık kurulması ve kültürel çeşitliliğin, deneyimlerin paylaşılması yoluyla desteklenmesi.

Proje Başlıkları

Her proje teklif çağrısına çıkılan 3 başlıktan en az birine hitap etmelidir.

1. Başlık: Kültürel miras alanları için alan yönetim planlarının hazırlanması

2. Başlık: Kültürel miras alanları için dizayn ve restorasyon projelerinin hazırlanması

3. Başlık: Kültürel miras alanlarının restorasyonu (uygulama aşaması)

Kaynakların başlıklara göre dağılımı:

1. Başlık: 400.000 Euro

2. Başlık: 650.000 Euro

3. Başlık: 1.950.000 Euro

3 başlık altında proje başına yararlanılabilecek minimum ve maksimum miktarlar aşağıdaki gibidir.

1. Başlık: Min: 20.000 Euro, Max: 50.000 Euro

2. Başlık: Min: 25.000 Euro, Max: 75.000 Euro

3. Başlık: Min: 75.000 Euro, Max: 200.000 Euro

Kimler Başvurabilir?

Tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerin hazırlanış ve yönetim aşamalarından doğrudan sorumlu olabilecek durumda,

-Türkiye'de kültürel miras restorasyonu ve/veya alan yönetim planı hazırlama konusunda aktif olan STK'lar (vakıflar, dernekler, dernek veya vakıfların federasyonları ve konfederasyonları) 

- AB üyesi devletlerde kültürel miras restorasyonu ve/veya alan yönetim planı hazırlama konusunda aktif  olan STK'lar (kar amacı gütmeyen vakıflar, dernekler, şirketler/gönüllü kuruluşlar)

- Kültürel miras restorasyonu veya alan yönetim planı çalışmalarında aktif özel şirketler,

- Üniversiteler.

Kimler Eş-başvuran Olabilir?

Eş başvuran(lar) projenin kurgulanmasına ve uygulanmasına katkıda bulunan, başvuran kuruluş gibi  aynı uygunluk şartlarını taşıyanlardır. Yaptıkları masraflar başvuru sahibi tarafından yapılan masraflarda olduğu gibi uygun gider olarak değerlendirilir. 

Bağlı Kuruluşlar

Başvuran ile özellikle yasal açıdan ya da sermaye bakımından yapısal bir bağa sahip kuruluşlardır. Detayları rehberin 2.1.2 kodlu başlığı altında bulunabilir.

İştirakçiler

Günlük harcırah ve seyahat masrafları hariç hibeden faydalanamayan ve projeye destek veren kuruluşlardır. Özellikle belediyeler birinci ve üçüncü başlıklara yönelik projelere destek verebilirler.

Hibe yararlanıcıları ve bağlı kuruluşlar taşeronlara iş yaptırabilirler.

Uygun Projeler Hangi Nitelikleri Taşımalıdır?

- Belli bir finans çerçevesinde, programın amaçlarına yönelik olarak başlıkların önceliklerini sağlayan bir proje olmalıdır.

- Proje kapsamında Yerel mevzuat ve yasaları göz önüne alınmalı ve proje çıktıları için sorumlu kuruluşların onayı alınmalıdır.

- Her proje UNESCO dünya mirası geçici listesinde yer alan yerlerden biri ile ilgili olmalıdır.İçinde Antalya şehrinden 8 alanın da bulunduğu UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

- Birinci ve ikinci başlıkta önerilecek projelerin planlanan süresi 6 aydan az, 12 aydan fazla olamaz. Üçüncü başlık kapsamında önerilecek projelerin planlanan süresi 6 aydan az, 15 aydan fazla olamaz.

Bazı Örnekler

- Uygulama planlarını da içeren alan yönetim planlarının hazırlanması 

- Operasyonel ve/veya yönetimsel modeller ile alan geliştirilmesi,

- Renovasyon ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması,

- Fonksiyonel restorasyon projelerinin hazırlanması,

- Restorasyon, renovasyon ve rehabilitasyon işleri (işaret tabelaları ve ışıklandırma vb.)

Uygun Faaliyetler

- Restorasyon projeleri için ihale evraklarının hazırlanması,

- Alan yönetimi planı ile ilgili faaliyetler,

- Alan araştırmaları ve veri toplama,

- Belge araştırmaları ve veri toplama,

- Paydaşlarla toplantı düzenleme,

- Mevcut durum analizi,

- Dizayn ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına dair faaliyetler,

- Kültürel miras alanı için restorasyon, renovasyon, rehabilitasyon ve dizayn projelerinin uygulanmasına dayalı faaliyetler,

- Dizayn konseptinin belirlenmesi,

- İyi uygulamaların analizi,

- Restorasyon teknolojisinin analizi ve uygulanması,

- Türkiye’de UNESCO dünya miras geçici listesinde yer alan alanlara yönelik farkındalık artırıcı faaliyetler (konferans, çalıştay ve çalışma ziyaretleri gibi),

- Kültürel miras alanlarının restorasyonu ve işlevsellendirilmesine yönelik farkındalık artırıcı faaliyetler,

- AB ülkeleri veya aday ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile diyaloglarının geliştirmesine yönelik faaliyetler,

- Alan yönetim planı, kültürel miras alanlarının restorasyonu ve dizaynı konuları ile sosyo-ekonomik yaşamın kültürel miras alanlarına entegrasyonunu geliştirici faaliyetler,

- Kültürel miras odaklı kültürel çeşitlilik konusunda farkındalık artırıcı faaliyetler.

Programa başvurmak isteyenlerin başvuru evraklarını en geç 02.10.2015 tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine göndermeleri gerekmektedir.

Program rehberine buradan ulaşabilirsiniz.
Haber Listesine Dön Okuma: 3886

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016