Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı Bölgesel Tematik STK Ağlarına Destek Teklif Çağrısı

22.05.2015 tarihinde yayınlanan ve toplam 16.100.000 Euro hibe bütçesine sahip Sivil Toplum Aracı (CSF) ve Medya Programı “2014-2015 Bölgesel Tematik Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Ağlarına Destek” Teklif Çağrısı küresel olarak STK ve Medya Organlarını güçlendirerek, etkili sorumlu ve bağımsız birer aktör olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek yönetimlerle diyalog halinde politika ve karar verme süreçlerini etkilemeyi ve yönetimde vatandaşlar ve topluma karşı performansları konusunda sorumlu tutmayı hedeflenmektedir. Proje başına yararlanılabilen tutar minimum 600.000 Euro, maksimum 1.200.000 Euro olmakla birlikte toplam uygun maliyetin minimum %50’si maksimum %90’ı hibe olarak talep edilebilmektedir. Bununla birlikte proje süresi en az 36 ay, en çok 48 ay olmalı ve en geç 31.12.2019 tarihinde sona ermelidir. Programa ilk aşama olarak bir konsept not ile en geç 06.07.2015 tarihinde Brüksel saatiyle 16:00’ya kadar başvuru yapılmalıdır. Değerlendirme ardından seçilen başvuru sahipleri başvuru formu sunmaya davet edilecekler.

Kimler Başvurabilir?

- Kar amacı gütmeyen STK’lar ve teklif çağrısının bir ya da daha fazla tematik alanla ilgisi olan STK’ları temsil eden ağlar.

- Başvuran halihazırda başka bir teklif çağrısına dahil olmamalıdır veya başvuru formu bölüm 2.3.3'teki herhangi bir hibeden yararlanmamış olmalıdır.

- Eş-başvuran başvuran şartlarını  taşımak zorundadır.

Programın Genel Hedefi

Sivil toplum ve çoğulcu medyayı hukuksal ve finansal olarak teşvik etmek. Dolayısıyla STK ve medya organlarını güçlendirerek, etkili sorumlu ve bağımsız birer aktör olmaları ve kapasitelerini geliştirerek yönetimlerle diyaloğa girerek politikayı ve karar verme süreçlerini etkilemek, yönetimi vatandaşlar ve topluma karşı performansları konusunda sorumlu tutmak.

Programın Özel Hedefi

Bölgesel olarak, STK’ların halihazırdaki ağlarını büyütmek ve güçlendirmek adına AB seviyesine çekmek. STK’lar arası bilgi, yetenek ve bağlantı alışverişini kolaylaştırmak. STK’ların korumacı ve mücadeleci etkilerini arttırmalarını kolaylaştırmak. STK’ların kapasitelerini korumacı ve uzun dönemli stratejik planlama ve finansman çeşitlendirmesini kolaylaştırmak. STK’ların rolünün kamu kurumları tarafından tanınırlığının arttırılması ve sürdürülebilirliğinin garanti altına alınmasını sağlamak. Böylece karar verme ve yenilik süreçlerinde STK’ların katılımlarını ve ilgi seviyelerini arttırılması arttırmak.

Programın Öncelikleri

STK’ların gözlemci rolünün, savunuculuk kapasitelerinin ve kamu otoritelerine karşı güvenilirliklerinin hukuki ve politik çevrede bir etki yaratmasını kolaylaştırmak. STK içinde gönüllülük ve iş verme, taban örgütleri, bağışları teşvik etme, şeffaflık, sorumluluk, adalet konularında kamu otoritelerinin sivil toplumu desteklemesini sağlamak. Gerekli prosedürleri ve uygulamalardaki ayrımcılığı önlemek gibi hususları daha yüksek bir seviyede desteklemek. STK’ların kapasitelerini ve iç yönetim yapılarını geliştirmelerini arttırmak.

Bu öncelikler doğrultusunda, STK’ların etkinlikleri ve finansal yönetimlerindeki şeffaflıkları, üye, kurucu ve yararlanıcılarına karşı sorumlulukları, para kaynakları, üyelik ücreti dahil etmesi, çoğulcu veya bireysel sosyal girişimcilikleri konularında kendilerini geliştirmeleri istenmektedir. STK’ların stratejik bir uzun dönem kurumsal planı üzerinde durması, STK’ların kamu otoritesiyle işbirliği içinde olması ve karar verme süreçlerine ve iyi yönetimin geliştirilmesi konularına dahil olmasının önemi ve kamu otoriteleri tarafından tanınırlık seviyelerinin arttırılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

- Çeşitli grupların (romanlar,çingeneler vs.)  entegrasyonu

- Ayrımcılık

- Medya özgürlüğü

- Sosyal katılım

- Düzensiz göç ve sığınma

- Diyalog ve uzlaşma

- Hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişim

- AB entegrasyon ve kamu sektörü reformu

- Sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınma

Çağrı Kapsamında Finanse Edilebilecek Eylem Türleri

Sahip olması beklenen özellikler;

- Çalışma grupları kurulması ve doğrudan işbirliği, savunuculuk ve devlet yapılarıyla diyalog içerisinde önerilerde ve güvenilir tavsiyelerde bulunmak böylece politikayı etkilemek ve somut değişikliklere yol açmak.

- Resmi ve/veya gayrı resmi diyalog ve danışma platformları kurmak, halka belirli bir konu üzerinde, bu çağrı ile ilgili tematik alanlarla ilişkili, yerel, bölgesel, ve ulusal düzeyde STK’lar ve kamu otoriteleri arasında etkileşimi teşvik etmek.

- STK’lar için bu çağrıyla ilişkili tematik alanlara dayalı savunuculuk ve lobicilik, araştırma ve analiz konularında kapasite geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

- Bu çağrının önceliklerinde bahsedilen konularda belirli yasa ve yönetmeliklerin onaylanması ve uygulanması için yasal ve finansal açıdan elverişli bir ortam yaratılmasına dayalı izleme sistemlerinin kurulması ve/veya geliştirilmesini sağlamak.

- Bölgesel ve ulusal düzeyde STK’lar arasında bilgi ve yeteneklerin paylaşımı hususunda resmi ve/veya gayrı resmi forumlar, ağ yapıları ve platformlar kurmak.

- STK’ların karar verme süreçlerinde ve politika üretme konularına katkı sağlama ve bu konuların içinde yer almasının önemi hususunda kamunun ve yönetimlerin bilincini arttırmak.

- STK’lar için iç yönetim, finans ve proje yönetimi, finansal çeşitlilik, korumacılık ve lobicilik, araştırma ve analiz konuları üzerine kapasite geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

Çağrı Kapsamında Finanse Edilebilecek Etkinlik Türleri

- Masa başı Araştırmaları

- Dayanak çalışmaları

- Eğitim faaliyetleri, çalışma ziyaretleri, geziler, staj

- Farklı paydaşlar arasında iletişimin görüşmelerin ve tartışmaların kolaylaştırılması

- Paydaşlar ile danışma, destekleme amaçlı iletişim ve bilgilendirme faaliyetleri

- Kurumsal konferanslar, yuvarlak masa toplantıları, atölye çalışmaları ve seminerler

- Kabul edilen yasa ve düzenlemelerin uygulanmasının tanıtımı

- AB standartlarına ve gerekliliklerine uygun olarak  mevcut mevzuatın gözden geçirilmesi için savunma ve yeni mevzuat kabul edilmesi

- Milletvekilleri, yasama organları grupları, siyasi partiler ile diyalogun kurulması

- İzleme faaliyetleri (örnek olarak, katılım süreci bağlamında, uluslararası taahhütlerin izlenmesi)

- İzleme ve yayın raporları hazırlanması

- Taslak politika ve yasal tavsiyeler

- Kamu bilinçlendirme kampanyaları

- Bildiri yayınlanması

 

Programla ilgili rehbere ve ek belgelere buradan ulaşabilirsiniz.
Haber Listesine Dön Okuma: 2266

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016