Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

IPA Kapsamında Üç Yeni Proje Teklif Çağrısı

Türkiye Cumhuriyeti adına Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Toplulukları Türkiye için Katılım öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2009 programı kapsamında verilen mali yardımlar aracılığıyla Türkiye’de uygulanacak hibe proje tekliflerini beklemektedir. Buna istinaden son olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından 2012 yılı kapsamında 3 yeni Teklif Çağrısı yayımlanmıştır. Proje teklifleri; özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi, Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi başlıkları altında hazırlanacaktır.

 

özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Hibe Programı

Bu Teklif Çağrısı, özürlülere yönelik ve özürlülerin haklarını korumaya yönelik çalışan STK’ların kapasitelerinin artırılıp, kamu kurumları ile olan diyalogları geliştirilirken, özürlü insanların her türlü mal, hizmet ve yaşam alanına eşit ulaşımını hedeflemektedir.

Programın amaç ve hedeflerine uygun olarak; toplumdaki özürlü kişilere yönelik bir tutum değişikliği yaratmak adına özürlülerin maruz kaldığı sorunlar ve olayları hedef alan bilinçlendirme faaliyetleri, özürlü kişiler için eğitimde fırsat eşitliğinin tesisi ve toplumdaki özürlü kişilerin eğitime erişiminin geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmaları, özürlü kişilerin ulaşım, kamu tesisleri ve hizmetleri, bilgi ve iletişim teknolojileri ve benzeri hususlara erişimlerinin sağlanması için bütün özürlülerin kullanabileceği erişilebilir bir ürün/hizmete yönelik faaliyetler, özürlü kişilerin işgücü piyasasında karşılaştıkları zorlukları hafifletmek ve özürlü kişilerin iş olanaklarına erişimlerinin artırılmasını hedefleyen faaliyetler, özürlü kişilerin tıbbi rehabilitasyondan, bakım ürünleri ve bakım hizmetlerinden yararlanma şanslarını iyileştirmeyi ve aynı zamanda özürlü kişilerin kendi sağlık durumları hakkında kontrollerinin artırılması ve sağlık durumlarının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler, özürlülerin hayatın her alanına tam katılımlarının sağlanması ve bu bağlamda özürlü kişiler için eşitlik ve fırsatlar yaratılmasını hedefleyen faaliyetler ile sosyal hayatın her alanında ayrımcılığın önlenmesini hedefleyen faaliyetlerin desteklenmesi öngörülmektedir.

Hazırlanacak olan teklifler için asgari tutar 25.000 Euro, azami tutar ise 100.000 Euro’dur.

Tüzel kişiliğe haiz ve kar amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları, bu hibe programı kapsamında uygun başvuru sahipleridir.

Hibe programı kapsamında hazırlanacak projelerin uygulanma süresinin en az 10 en fazla 12 ay olması gerekmektedir. Proje ön tekliflerinin son başvuru tarihi 23 Temmuz 2012, saat 16.00 olarak belirlenmiştir.

Hibe Başvuru Rehberi’ne http://www.mfib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı

Bu Teklif Çağrısının amacı, çocukların eğitimi alanında paydaş olan gruplar arasında demokratik vatandaşlık becerilerinin geliştirilmesi ve farkındalık seviyesinin güçlendirilmesidir. Paydaşların bu tür becerilere ve farkındalığa sahip olması okul ortamında sarf edilecek her çabanın etkilerinin artmasında ve önerilen müdahalelerin etkisinin sürdürülebilir olmasında hayati bir önem arz edecektir.

Faaliyetler Türkiye’nin 81 ilinden bir veya daha fazlasında uygulanacaktır. Hibe Rehberi ve eklerinin Türkçe versiyonu sunulmasına rağmen, herhangi bir ihtilaf durumunda İngilizce metin yasal referans olarak kabul edilir. Başvuru sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome,
http://www.cfcu.gov.tr
ve http://projeler.meb.gov.tr

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 20 Temmuz 2012 saat 16.00 olarak belirlenmiştir. Bu teklif çağrısına ilişkin bilgilendirme toplantıları bir kaç ilde yapılacaktır. Toplantı yeri ve tarihi için www.cfcu.gov.tr ve http://projeler.meb.gov.tr internet adreslerini takip ediniz.

 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı

Bu Hibe Programının amacı, kadına yönelik şiddet ile mücadele konusunda yerel ve ulusal STK’ların kapasite gelişiminin desteklenmesidir. Projeler, kadına yönelik şiddet ile mücadele konusunda STK kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak ve kadınlara yönelik hizmet sunan yerel yönetimlerle ortaklıkları geliştirmek ve desteklemek üzere tasarlanmalıdır.

Proje faaliyetlerinin aşağıda sıralanan Türkiye’nin 24 ilinden bir veya daha fazlasında yer alması gerekmektedir: Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon.

Başvuru sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome,
http://www.cfcu.gov.tr ve www.mahalli-idareler.gov.tr/Home/Home.aspx.

 

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 27 Temmuz 2012 saat 16.00 olarak belirlenmiştir.
Haber Listesine Dön Okuma: 3472

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016